ถามแพทย์

 • เหยียบอึแมวจร ใส่รองเท้าอยู่ แต่ก็ไปโดนที่ขา จะเสี่ยงเป็นพิษสุนัขบ้าไหม

 •  wooni
  สมาชิก

  คือเราเหยียบอึแมวจรค่ะ เราไม่ทันได้สังเกตเลยเหยียบไป จะเป็นอะไรมั้ยคะ แต่เราใส่รองเท้าอยู่แต่ก็ไปโดนที่ขา จะเสี่ยงเป็นพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ wooni,

                        การสัมผัสโดนปัสสาวะ หรืออุจจาระของสัตว์ ไม่พบว่าทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในเลือด อุจจาระ และปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ ดังนั้นการที่เดินไปเหยียบอุจจาระแมว แม้อุจจาระจะมาสัมผัสโดนขา ก็ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ เพียงแต่ในอุจจาระ อาจมีเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบที่ผิวหนังได้ ดังนั้น ก้ควรล้างฟอกทำความสะอาดบริเวณขาที่โดนอุจจาระให้สะอาดค่ะ 

                    การติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน จะเกิดผ่านทางน้ำลาย, สมอง, และอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ ซึ่งได้แก่ การถูกสัตว์กัดหรือถูกข่วนจนมีบาดแผล การถูกเลียที่ตา ปาก จมูก หรือเลียบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล และการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล เป็นต้น