ถามแพทย์

  • เหมือนเป็นไข้หวัด+ประจำเดือน

  •  maimail
    สมาชิก
    พอดีเหมือนจะเป็นไข้ก่อนวันประจำเดือนมาสัก1-2วัน ก่อนมีเมนปวดท้องน้อย ประจำเดือนวันแรกมาเยอะเปลี่ยนไป2 แผ่น วันที่2 เปลี่ยนไป1แผ่น วันที่3ประจำเดือน ไม่มา ประจำเดือนเป็นสีแดงปกติ ปกติจะมาตรงทุกเดือน เดือนละ4วัน ปัจจุบัน มีอาการตัวร้อนลุมๆ มีน้ำมูก ผิดปกติไหมที่ประจำเดือนมา2วัน