ถามแพทย์

  • อายุครรภ์ 8 เดือน เหน็บยาแก้ตกขาว ตอนเช้ามีน้ำไหลออกมาพร้อมกับยา จะเป็นอะไรไหม

  •  Smir Noff
    สมาชิก
    เหน็บยาแก้ตกขาวที่หมอให้ เช้ามามีน้ำไหลออกมาพร้อมยา.จะเป็นอะไรไหมค่ะ กลัวน้ำที่ออกมาเป็นน้ำคร่ำแต่ไม่มากค่ะ ไม่ทราบว่าปกติหรือไม่ค่ะ อายุครรภ์ 8 เดือนค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Smir Noff

    ยาเหน็บแก้ตกขาว หลังจากที่เหน็บยาอาจมีกากของตัวยาร่วมกับตกขาวที่คงค้างไหลออกมาได้นะคะ ไม่ถือเป็นอันตรายค่ะ