ถามแพทย์

 • ฟันหน้าเหงือกมีสีดำระหว่างฟันค่ะ ควรทำอย่างไรดี

 •  Noot
  สมาชิก
  ฟันหน้าเหงือกมีสีดำระหว่างฟันค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nootnoot,

                       การเห็นสีดำที่เหงือกระหว่างซอกฟัน อาจเป็น

                       1. เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดระหว่างระหว่างซอกฟัน แนะนำให้ลองใช้ไหมขัดฟันถูดูค่ะ

                      2. มีเลือดออกที่เหงือกที่อยู่ตรงระหว่างฟัน แล้วกลายเป็นลิ่มเลือดปกคลุมอยู่ที่เหงือก ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ก้างปลาทิ่ม เป็นต้น แนะนำให้ลองบ้วนปากแรงๆดูค่ะ

                       แต่หากเหงือกที่บริเวณอื่นๆ มีสีดำร่วมด้วย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีโรคเหงือกอักเสบ การทานยาบางชนิด การสูบบุหรี่ มีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย โรคปอดเรื้อรัง มะเร็งเม็ดสี เป็นต้น ซึ่งหากมีเห็นเหงือกมีสีดำที่บริเวณหลายๆ ตำแหน่ง ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

                        

  Noot  Noot
  สมาชิก
  ถ้าเหงือกร่น ควรทำอย่างไรคะ *รพ.รัฐ ตรวจสุขภาพฟันให้ไหมคะ และมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะ

  การมีเหงือกร่น อาจเกิดจาก

               - การแปรงฟันที่ผิดวิธี คือ ถูไปถูมาในแนวนอนแทนที่จะเป็นการปัดขึ้นลง ใช้แรงในการถูมาก หรือแปรงมีความแข็งมาก ก็จะทำให้เกิดเหงือกร่นและคอฟันสึกร่วมด้วย และตามมาด้วยอาการเสียวฟัน มักเป็นบริเวณฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย และฟันกรามทางด้านกระพุ้งแก้ม หากเกิดเพราะสาเหตุนี้ ควรเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันเป็นการขยับสั้นๆ อยู่กับที่แล้วปัดขึ้น หรือลงร่วมด้วย หรือใช้วิธีฟอกเป็นวงกลมเล็กๆ ก็จะทำให้การร่นหยุดลงได้ 

                - จากโรคปริทันต์อักเสบ คือโรคที่เหงือกมีการอักเสบ จนมีการทำลายอวัยวะที่อยู่รอบตัวฟัน เช่น กระดูกรอบรากฟัน ก็จะทำให้เกิดเหงือกร่นตามมา เพราะเมื่อกระดูกรอบฟันถูกทำลายจนลดระดับลง เหงือกก็จะร่นตามกระดูกไปด้วย กาารสูบบุหรี่และการดูแลสุขอนามัยภายในช่องปากที่ไม่ดี เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหงือกอักเสบได้

             - จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน วัยรุ่น การตั้งครรภ์ วัยทอง วัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้ฟันเสี่ยงต่อการเป็นเหงือกร่น

            - การนอนกัดฟัน อาจเป็นสาเหตุให้เหงือกร่นได้เช่นกัน

            วิธีการรักษาและค่าใช้จ่ายในการรักษาจะขึ้นกับสาเหตุรวมทั้งสถานที่ที่ไปรักษาค่ะ หากเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ค่ารักษาย่อมถูกกว่า รพ.เอกชน ค่ะ แต่หากมีสิทธิการรักษาประกันสังคม สามารถไปใช้บริการยังคลินิกหรือโรงพยาบาลใดก็ได้ แต่เบิกค่ารักษาได้ไม่เกินปีละ 900 บาท หากเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิ 30 บาท) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะ

             การดูแลตนเองในเบื้องต้น ได้แก่ การแปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ไม้จิ้มฟัน ซึ่งจะทำให้ฟันยิ่งห่างออกและเกิดคราบหินปูนสะสมได้ง่าย งดการสูบบุหรี่ รวมถึงการนวดเหงือกก็เป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่เหงือก ช่วยให้เหงือกแข็งแรง ช่วยป้องกันเหงือกร่นได้ดี รวมทั้งการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแลสุขภาพในช่องปากและขูดหินปูนเป็นประจำด้วยค่ะ 

   

   

  Noot  Noot
  สมาชิก
  ถ้าขูดหินปูนกับ รพ.รัฐ โดยใช้สิทธิ30บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ

  หากทันตแพทย์ตรวจแล้วพบว่าควรขูดหินปู ก็ไม่จำเป้นต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ แต่ต้องไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะ