ถามแพทย์

 • ถอนฟันมาได้เดือนกว่า แล้วเหงือกเป็นหนองบริเวณที่ถอนฟันไป ไม่ปวด เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

 •  kunnnnnn
  สมาชิก

  ไปถอนฟันมาได้เดือนกว่าๆ แล้วเหงือกเป็นหนองบริเวณที่เพิ่งถอนฟันไป ไม่มีอาการปวด อยากทราบว่าเกิดจากอะไร และควรรักษาอย่างไร

  สวัสดีค่ะ คุณ kunnnnnn,

                       การมีหนองบริเวณเหงือก แสดงว่ามีอาการของโรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) สาเหตุอาจเกิดจาก

                      - เศษอาหารที่ติดไปยังซอกเหงือก และกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดการอักเสบ ปวด บวม แดง หากเป็นมาก ก็อาจกลายเป็นฝีหนองได้ 

                      - เกิดจากมีการสะสมของหินปูนที่ฟันบริเวณซี่ข้างเคียงที่ถอนไป ก็ทำให้เหงือกอักเสบตามมาได้เช่นกัน  หรือเกิดจากการมีฟันผุของซี่ข้างเคียง โดยเมื่อเกิดฟันผุ และลามลึกไปถึงรากฟัน ก็ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกตามมา โดยมีเหงือกบวมแดง เจ็บ และอาจมีหนองได้

                        และปัจจัยที่ทำให้เกิดหินปูนและฟันผุ โดยส่วนใหญ่เกิดจากทำความสะอาดในช่องปากที่ไม่ดีพอ หรือการกินอาหารบางอย่างก็อาจทำให้เศษอาหารติดตามซอกหลืบได้ง่าย เช่น เนื้อสัตว์ที่แข็งเหนียว สำหรับอาหารรสจัด ก็อาจเป็นสาเหตุได้ เพราะอาหารรสจัดมักมีน้ำตาลผสมอยู่เยอะ จึงทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี

                       ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบได้ เช่น มีภาวะน้ำลายแห้งจากโรคต่างๆ เช่น โรคของต่อมน้ำลาย มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศ เช่น ช่วงตั้งครรภ์ในผู้หญิง มีการติดเชื้อราในช่องปาก ใส่ฟันปลอม มีภาวะภูมิต้านทานโรคต่ำ ผู้สูงอายุ ขาดสารอาหาร เป็นต้น

                       หากเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วไม่รักษา หรือรักษาไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ตามมาได้ โดยในโรคปริทันต์อักเสบ เหงือกในชั้นที่ยึดติดกับรากฟัน (ซี่กใล้เคียง) เยื่อปริทันต์ รากฟัน กระดูกเบ้าฟันจะเกิดการอักเสบเป็นหนอง ซึ่งจะทำให้สูญเสียฟันไปในที่สุด

                       ดังนั้นควรหาเวลาไปทันตแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาค่ะ ในเบื้องต้นควรทำความสะอาดทุกส่วนในช่องปากให้เพียงพอ โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร แปรงอย่างน้อย 3-5 นาที รวมทั้งแปรงลิ้นด้วย และควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย การใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมด้วยก็จะช่วยลดเศษคราบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น งดการทานอาหารรสจัด อาหารที่หวานจัด น้ำหวานต่างๆ รวมถึงอาหารที่เหนียวและเคี้ยวยากค่ะ