ถามแพทย์

  • เส้นเอ็นหลังเท้าอักเสบ ทำให้กระดูกเท้าเคลื่อนได้หรือไม่

  •  Moomin Lovelove
    สมาชิก
    อยากทราบว่าการที่เส้นเอ็นอักเสบทร่หลังเท้า สามารถทำให้กระดูกเท้าเคลื่อนได้หรือไม่ค่ะ 🙏

    สวัสดีค่ะ คุณMoomin 

    หมอไม่แน่ใจว่าเอ็นหลังเท้าอักเสบที่กล่าวถึงนี้หมายถึงภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบที่มักพบในผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างฉับพลัน เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายท่าเดิมซ้ำ ๆ สวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสม มีภาวะเท้าแบน โดยภาวะเอ็นร้อยหวานอักเสบไม่ได้ส่งผลให้กระดูกข้อเท้าเคลื่อน แต่อาจพบมีภาวะแทรกซ้อน เช่น เอ็นร้อยหวายฉีกขาด เลือดออกในเนื้อเยื่อ เป็นต้น การรักษา คือ การปรับพฤติกรรม เช่น พัก สวมรองเท้าเพื่อสุขภาพ ทำกายภาพบำบัดร่วมกับใช้ยาบรรเทาอาการปวด ในรายที่มีอาการมาก แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดค่ะ