ถามแพทย์

 • คุณแม่แฟน เส้นเลือดสมองตีบ แพทย์ผ่าตัดแล้ว ไม่รู้สึกตัว ใช้เครื่องช่วยหายใจ ความดัน45/30 ต่อไปจะเป็นอย่างไร

 •  Ploy Paweetida
  สมาชิก
  แม่แฟนเป็นเส้นเลือดสมองตีบ มีการผ่าตัดสมอง1ครั้งเนื่องจากสมองบวมและให้ยาลดบวม ตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์ ไม่ฟื้นค่ะ หมอบอกว่าร่างกายไม่ตอบสนองต่อการตรวจ ตอนนี้หัวใจเต้นอยู่ที่ 37-45 ครั้งต่อนาทีมีขึ้นลงประมานนี้ มีการเซ็นไม่ปั๊มหัวใจและไม่ให้ยากระตุ้นความดัน ตอนนี้มีแค่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากกับให้ยาฆ่าเชื้อ แบบนี้คืออาการสมองตายมั้ยค่ะ แล้วจะเป็นยังไงต่อไป

  คุณ Ploy 

  อาการของคนไข้ ถ้าจะมีสมองตายตามคำจำกัดความของแพทยสภา จะต้องไม่รุ้สึกตัว ตรวจคลื่นสมองไม่ได้  ตรวจกาซในเลือด PCo2 >60 เมือหยุดเครื่องช่วยหายใจ รุม่านตาเบิกกว้างและไม่ตอบสนองต่อแสง และมีข้ออื่นๆอีกมาก เป็นภาษาแพทย์คงเข้าใจยากจึงไม่ขอเพิ่มเติมครับ  เนื่องจากไม่ได้บอกข้อมูลมาเลยคงบอกไม่ได้ว่าสมองตายหรือยัง   แต่โดยทั่วไป  สมองที่ได้รับความเสียหายมากเกินเยียวยา แพทย์จะรักษาแบบประคับประคอง   เมื่อสมองไม่ทำงาน อวัยวะต่างๆที่มีเส้นประสาทจากสมองสั่งให้ทำงานก็ไม่สามารถทำงานตามไปด้วย  ก็จะเข้าสุ่สภาวะล้มเหลวหมด ทั้งหัวใจและปอด ไต ตับ  สุดท้าย ก็ถึงแก่กรรมโดยสงบ การยื้อชีวิตโดยปั้มหัวใจ ใช้ยากระตุ้นหัวใจ อาจช่่วยให้ความดันโลหิตขึ้นได้ในระยะสั้น  แต่ต่อไปความดันโลหิตก็จะตกอีกได้ ครับ  เป็นการทรมานผู้ป่วยเปล่าๆ  แพทย์จึงต้องแจ้งญาติให้ทราบถึงวิธีการรักษา  คือ ไม่ช่วยยื้อชีวิตแต่ไม่ทำร้ายให้อาการแย่ลงเช่น ถอดเครื่องช่วยหายใจ   สุดท้ายคนไข้คงจะจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดทรมานครับ

  ควรสอบถามรายละเอียดจากแพทย์ผู้รักษาจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ครับ