ถามแพทย์

 • เสี่ยงหรือไม่

 •  อ้าว
  สมาชิก
  คุมกำเนิดโดยการฝังยาคุม แต่ได้ทานยาเลื่อนประจำเดือนไป และมีเพศสัมพันธ์เเบบปล่อยในในระหว่างกินยาเลื่อน แบบนี้ ยาเลื่อนประจำเดือนจะส่งผลให้ประสิทธิภาพยาคุมลดลงหรือไม่ และเสี่ยงตั้งครรภ์หรือไม่
  อ้าว  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  การกินยาเลื่อนประจำเดือนในขณะที่ทำการฝังยานั้น ไม่น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาฝังได้โดยตรง

  แนะนำการสังเกตรอบเดือนอีกครั้ง และถ้าไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ