ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลางเดือน ม.ค. หลั่งนอก ประจำเดือนไม่มา ตรวจแล้วขึ้น 1 ขีด จะท้องไหม

  • สวัสดีคะ พอดีประจำเดือนเดือนธันวาคมเป็นคล่อมเดือนมกราคม พอกลางเดือนมกราคม มีอะไรกับแฟนไม่ได้สวมถุงยาง แต่หลังนอก ประจำเดือนยังไม่มาจนกุมภา ตรวจขึ้น1ขีด มีตกขาวปกติ อย่างนี้เสี่ยงตั้งครรภ์ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กฤติยาภรณ์ วุฒินนท์ชัย,

                        การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% แต่หากได้ตรวจหากาารตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง โดยตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนกัเพิ่มเร็ว เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะ ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ