ถามแพทย์

 • รู้สึกเสียวเวลาปัสสาวะ ไม่มีเลือดออกมา เกิดจากอะไร และควรทำอย่างไร

 •  Tack Mtl
  สมาชิก
  ถ้าฉี่เสร็จตอนฉี่สุดจะเสียวแปบค่ะแต่ไม่ปวดท้อง ไม่มีเลือด ฉี่สีปกติ ไม่แสบ แต่เสียวแปบค่ะสาเหตุมาจากอะไร และควรทำอย่างไร

  สวัสดีครับ คุณ Tack Mtl

  อาการเสียวเกิดจาก กล้ามเนื้อหูรูตรงท่อปัสสาวะมีการ spasm สาเหตุจริงๆ อาจเกิดจากการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ หรือมีเศษนิ่วเล็กๆ ไปปิดทำให้น้ำปัสสาวะไหลไม่สะดวก  เลยเกิดเสียวแปล๊บ ได้

  คำแนะนำ ควรไปพบแพทย์ตรวจน้ำปัสสาวะ มีลักษณะการอักเสบไหม