ถามแพทย์

  • อายุใกล้ 13 ปี ร้องเพลงเสียงสูงไม่ได้ แต่ตอนพูดเสียงก็ปกติ เกิดจากเสียงแตกหนุ่ม หรือมีเสมหะในคอ

  • ตอนนี้ผมอายุ 12ปี 9 เดือน ร้องเสียงสูงไม่ได้ แต่เมื่อกันยาร้องได้ ประกอบด้วยมีเสลด เลยไม่รู้ว่าอันไหนมีเสลดอันไหนแตก และแตกมาไหมเพราะเสียงพูดยังปกติ แต่ร้องเสียงสูงไม่ได้

    คุณ พชร 

    การที่เสียงแตกในวัยเด็ก เป็นเครื่องหมายว่ากำลังเข้าสู่วัยรุ่น วัยเจริญพันธ์ุ สามารถสืบพันธุ์ได้แล้ว  โดยฮอร์โมนเพศจะทำให้กล่องเสียงของเด็ก เกิดการยาวขึ้น สายเสียง (Vocal cord) จะยาวขึ้น แต่ของเด็กผู้ชายมีกระเดือก ทำให้ สายเสียงยาวกว่าผู้หญิงมาก  จึงทำให้ไม่สามารถทำให้เสียงแหลงสูงได้เหมือนเดิม ขณะที่เด็กหญิงมีการขยายตัวน้อยกว่า จึงยังมีเสียงใกล้เคียงกับเด็กอยู่ 

    การจะรู้ว่าเสียงแตกจาก อะไร ลองกินน้ำมากๆ หรือ ทานน้ำมะนาวเพื่อละลายเสมหะให้ออกมา   ถ้ากินน้ำแล้วไม่มีเสลด เสียงสูงก็ยังหายไป ก็เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของเพศ ครับ  ไม่เกี่ยวกับเสลดแต่อย่างใด