ถามแพทย์

 • เสมหะเป็นสีเหลือง หมายความว่าอะไร

 •  ChoiYena
  สมาชิก
  เสลดเป็นวีเหลืองหมายความว่าอะไรหรอคะ
  ChoiYena  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ChoiYena

  การมีเสมหะสีเหลืองนั้น ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงเสมอไปค่ะ อาจจะหมายถึงเสมหะจากการติดเชื้อได้ทั้งเชื้อไวรัสที่พบในเชื้อหวัดธรรมดา เชื้อแบคทีเรียในคลำคอ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เสมหะเป็นสารคัดหลั่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อจับเชื้อโรคหรือตอบสนองต่อการอักเสบใดๆ การเห็นเสมหะอย่างเดียวจะบอกโรคแน่นอนไม่ได้ ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายเพิ่มเติมร่วมด้วย

  ดังนั้นหากมีเสมหะเหลืองข้นมาก ไอเยอะ หอบเหนื่อย ไข้สูง ควรรีบไปพบแพทย์

  เบื้องต้นดื่มน้ำสะอาดจำนวนมากเพื่อช่วยละลายเสมหะ กินยาแก้ไอที่มีฤทธิ์ขับเสมหะร่วมด้วยได้