ถามแพทย์

  • เสมหะติดอยู่ในคอ ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ เหมือนมันไม่ไหลลงมา ควรทำอย่างไร

  • หมอคับตอนนี้มีเสมหะติดอยู่ด้านขวาไม่มีน้ำมูกไม่ไอเหมือนมันไม่ไหลลงมา

    คุณ พรสวัสดิ์

    ถ้ามีเสมหะมากๆควรทานน้ำอุ่นให้เยอะ จะได้ละลายเสมหะ  ถ้าไม่ออกก็ใช้วิธีล้างจมูกและลำคอ โดยเอาสายยางเส้นเล็กใส่ในจมูก ปล่อยน้ำให้ไหลลงมาตามลำคอ จะได้พัดเอาเสมหะหลุดออกมาด้วย

    คำแนะนำ ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ  พักผ่อนให้เต็มที่ งดทานเหล้า สูบบุหรี่ ห้ามอาบน้ำเย็น หลีกเลี่ยงอากาศเย็นมีฝุ่นมากๆ หรือ สกปรก  

    ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิฉัย รักษาให้ตรงกับโรค  ทานยาละลายเสมหะ เป็นซองหรือเป็นเม็ดก็ได้