ถามแพทย์

 • 5 ชั่วโมงปัสสาวะ 1 ครั้ง ปกติหรือไม่

 • คืออยากทราบว่า 5 ชั่วโมงปัสสาวะ1ครั้ง นานไปรึเป่าค่ะ คนเรากี่ชัวโมงต้องปัสสาวะ คะ
  Kunchalika Yong Preechasongsanglap  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Kunchalika Yong Preechasongsanglap

  ในคนปกตินั้นควรปัสสาวะประมาณ 4-8 ครั้งต่อวัน และควรจะกลั้นปัสสาวะได้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง ไม่ควรปัสสาวะถี่กว่านั้น ปริมาณปัสสาวะรวมทั้งวันควรอยู่ที่ประมาณ 1-2 ลิตรต่อวัน แต่อย่างไรก็ตามจำนวนครั้งการปัสสาวะต่อวัน ปริมาณปัสสาวะต่อวัน และความถี่ในการปัสสาวะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไปด้วยค่ะ ถ้าดื่มน้ำมาก ก็อาจจะปัสสาวะบ่อยและมากครั้งกว่าที่กล่าวมาได้เล็กน้อย

  หากมีอาการปัสสาวะบ่อยเช่นทุก 1-2 ชั่วโมง ร่วมกับไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะเป็นเลือด เจ็บเวลาปัสสาวะ ปวดหน่วงท้องน้อย มีไข้สูง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะเพิ่มเติม เพราะอาจเป็นทางเดินปัสสาวะติดเชื้อได้

  การดูแลตัวเองคือดื่มน้ำสะอาดวันละประมาณ 1-2 ลิตร หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ปัสสาวะบ่อยได้มากกว่าปกติ