ถามแพทย์

  • เวลาหายใจรู้สึกเหมือนได้กลิ่นควันเข้าจมูก

  •  eaktang
    สมาชิก
    เวเลาหายใจในบางครั้ง รู้สึกเหมือนว่าได้กลิ่นเหมือนกลิ่นควันเข้าไป ทั้ง ๆ ที่ก็อยู่ในสถานที่ไม่มีควัน เช่นในรถยนต์ปิดกระจกเปิดแอร์ ในห้องทำงาน อยู่คนเดียว บางช่วงก็เป็นบ่อย รู้สึกเกือบทุกวัน แต่ไม่ได้เป็นตลอดเวลา อาการอย่างอื่น ไม่รู้สึกว่าผิดปกติอะไร ปกติเป็นคนเครียดง่าย รู้สึกอืดอัดใจง่าย ปัจจุบันอายุ 40 ปี มีโรคประจำตัว SLE อยากสอบถามว่าผิดปกติ หรือน่ากังวลอย่างไรหรือไม่ครับ