ถามแพทย์

  • เล็บเท้านิ้วโป้งมีสีดำเหมือนห้อเลือดที่แห้งแล้ว

  •  Phurin Howwong
    สมาชิก
    เล็บเท้านิ้วโป้งมีสีดำเหมือนห้อเลือดที่แห้งแล้ว ไม่เจ็บ ต้องทำอะไรไหมครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ Phurin Howwong @จากที่สอบถาม หากไม่มีอาการเจ็บ ยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมค่ะ @เล็บใหม่จะค่อยๆงอกดันส่วนเล็บเก่าที่ห้อเลือดออก ซึ่งเล็บอาจจะยาวจนได้ตัดเล็บส่วนที่ห้อเลือด หรือเล็บเก่าที่ห้อเลือดอาจจะหลุดออก ซึ่งระหว่างนี้คุณ Phurin Howwong สามารถตัดเล็บได้ตามปกตินะคะ แต่ถ้าบริเวณที่ห้อเลือดนั้นมีขนาดใหญ่ เล็บที่งอกใหม่อาจไม่เรียบเหมือนเดิม ซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายใดๆค่ะ