ถามแพทย์

 • ถ้ามีเเลือด hiv หยดไปในอาหาร แต่เราเอาอาหารไปเวฟแล้ว เชื้อจะตายไหม

 • ถ้ามีเเลือด hiv หยดไปในอาหารแต่เราเอาอาหารไปเวฟแล้วประมาณ2นาทีร้อนพอสมควรเชื้อจะตายไหม
  เราไง ที่รัก  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เราไง ที่รัก

  โดยปกติแล้วการรับเชื้อ hiv ทางการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนั้นเกิดได้น้อยมากๆ คือต้องเป็นเลือดหรือสารคัดหลั่งจำนวนมากจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยค่ะ

  โรค hiv คือการติดเชื้อไวรัส hiv ในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจนทำให้เกิดภาวะเอดส์ และติดเชื้อฉวยโอกาสจนอาจเสียชีวิตในที่สุด

  การติดต่อของเชื้อ hiv

  -การรับเลือด

  -การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

  -การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด/ทวารหนัก/การใช้ปาก

  -จากมารดาสู่บุตรในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  -สารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเช่นเลือด มาโดนที่แผล หรือเข้าไปในเยื่อบุตาหรือปากหรือเยื่อบุอวัยวะเพศ

  ควรหลีกเลี่ยงการติดต่อและสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ hiv ดังช่องทางที่กล่าวไป