ถามแพทย์

 • ผ่าคลอดมาได้ 2 เดือนกว่า ตรวจหลังคลอดมีรอยถลอก ได้ยาสอดมา หลังสอดมีเลือดไหล เกิดจากอะไร

 • ผ่าคลอดมาได้ 2เดือนกว่า วันที่6ที่ผ่านมาฟังผลตรวจหลังคลอดพบว่าเป็นรอยถลอกแต่ไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก มาเลยให้ยามาสอดตอนกลางคืน ตกสายๆมีเลือดแดงสดไหลออกมาพอติดกลางเกงใน ไม่เยอะนะคะ เป็นแบบนี้มาตลอด2วันที่สอดยา อยากทราบว่า เป็นประจำเดือนหรือว่ามีสาเหตุอื่นคะ

  สวัสดีครับ คุณ ตัสนีม มะติมุ

  รอยถลอกในช่องคลอด เป็นรอยแดงจากการที่ปากมดลูกภายในเจริญออกมาภายนอก ซึ่งอาจเป็นผลจากการตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศหญิง หรือ การใช้ยาคุมกำเนิด เป็นต้นครับ  โดยทั่วไป อาการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูก และจากที่เล่ามา ถ้าตรวจแล้ว ไม่พบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับ เพราะรอยถลอกนี่ไม่ได้อันตราย และมีแนวโน้มจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ  ดังนั้น ในช่วงที่มีรอยถลอกหรือใช้ยาสอดรักษา ก็อาจพบเลือดปนออกมาได้เล็กน้อยครับ  จากที่กล่าวมา ถ้าเลือดออกมาไม่มาก ก็ขอแนะนำให้ใช้ยาต่อไปก่อน และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อไม่ให้ปากมดลูกได้รับการบาดเจ็บเพิ่มครับ

  อย่างไรก็ดี หากมีเลือดออกมามากผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น หรือ เลือดออกมาติดต่อกันไม่หยุด ก็ควรกลับไปพบแพทย์นรีเวช เพื่อตรวจ วินิจฉัย รักษาต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ ตัสนีม มะติมุ

  รอยถลอกในช่องคลอด เป็นรอยแดงจากการที่ปากมดลูกภายในเจริญออกมาภายนอก ซึ่งอาจเป็นผลจากการตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศหญิง หรือ การใช้ยาคุมกำเนิด เป็นต้นครับ  โดยทั่วไป อาการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูก และจากที่เล่ามา ถ้าตรวจแล้ว ไม่พบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับ เพราะรอยถลอกนี่ไม่ได้อันตราย และมีแนวโน้มจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ  ดังนั้น ในช่วงที่มีรอยถลอกหรือใช้ยาสอดรักษา ก็อาจพบเลือดปนออกมาได้เล็กน้อยครับ  จากที่กล่าวมา ถ้าเลือดออกมาไม่มาก ก็ขอแนะนำให้ใช้ยาต่อไปก่อน และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อไม่ให้ปากมดลูกได้รับการบาดเจ็บเพิ่มครับ

  อย่างไรก็ดี หากมีเลือดออกมามากผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น หรือ เลือดออกมาติดต่อกันไม่หยุด ก็ควรกลับไปพบแพทย์นรีเวช เพื่อตรวจ วินิจฉัย รักษาต่อไปครับ