ถามแพทย์

 • มีเลือดออกเป็นก้อนเยอะมากหลังจากมีเพศสัมพันธ์

 • มีเลือดออกและเลือดเป็นก้อนออกทางช่องคลอดเยอะมาก หลังมีเพศสัมพันธ์

  สวัสดีค่ะ คุณ เรารักกัน หรือแค่ ฉันรักเทอ,

                      เลือดที่ไหลออกมาจากช่องคลอด หลังจากมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก

                      1. เป็นเลือดประจำเดือน หากเป็นช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา และออกนาน 2-7 วัน แต่หากมีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน ก็อาจเกิดจากการแท้งได้ 

                      2. มีการฉีกขาดของเยื่อบุภายในช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง หรือมีการใช้สิ่งของสอดใส่ช่องคลอด ซึ่งโดยปกติเลือดที่ออกจะมีปริมาณไม่มาก ค่อยๆ ซึมออก และจะเป็นอยู่เพียง 1-2 วัน 

                    3. มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                    4. มีการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดหรือโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย และอาจมีอาการปัสสาวะผิดปกติ มีไข้ อ่อนเพลีย เป็นต้น

                     5. มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อย เป็นต้น

                      ดังนั้น หากอยู่ในช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา ก็อาจเป็นประจำเดือนก็ได้ หรือหากมีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย

                      แต่หากไม่ใช่ช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา และไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และไม่ได้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนใดๆ หากเลือดมีปริมาณมากและออกนานหลายวัน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ หรือหากเลือดหยุดไปแล้ว แต่ยังคงมีเลือดออกทุกครั้งหลังขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือเกิดมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เช่นกัน