ถามแพทย์

 • เลือดออกทางช่องคลอด

 •  Nud Nutthakan
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าเลือดออกทางช่องคลอดติดหนึ่งพอติดกางเกงใน2วัน ก่อนมาประจำเดือน1อาทิตย์ค่ะ เกิดจากอะไรค่ะคุณหมอ หนูยังไม่กล้าตรวจครรภ์ หนูยังไม่พร้อมที่จะมีตัวน้อย

  สวัสดีค่ะ คุณ Nud Nutthakan,

                       การมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่วันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา อาจเป็น

                  1. เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกเพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                  2.เลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 6-12 วัน เลือดที่ออกจะมีปริมาณเล็กน้อย และออกเพียงแค่ 1-2 วัน

                  3. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                  4. มีโรคต่างๆ ของมดลูก เช่น มดลูกอักเสบ มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดผิดปกติออกมาอีกเรื่อยๆ

                   หากเลือดได้หยุดไปแล้ว แนะนำควรสังเกตว่าหลังจากนี้ ประจำเดือนจะมาตามปกติหรือไม่ หากไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกผิดปกตืมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ