ถามแพทย์

 • ใช้นิ้วสอดใส่ช่องคลอด แล้วมีเลือดออกเล็กน้อย ต่อมาปวดเอวร้าวไปหลัง อาการหายไป แล้วพอใช้นิ้วก็เป็นเหมือนเดิมอีก

 •  Icecream
  สมาชิก
  สามีใช้นิ้ว โดยไม่ใช้สารหล่อลื่น แล้วมีเลือดออกเล็กน้อยจึงหยุด หลังจากนั้นมีอาการปวดเอวด้านซ้าย ร้าวไปถึงด้านหลัง ประมาณ 48 ชม.อาการก็หายไป ผ่านมา3 วัน มีเพศสัมพันธ์อีกครั้งก็เป็นแบบเดิมอีกค่ะ ตอนนี้เป็นมา 6 วันแล้ว อาการแบบนี้ควรไปพบแพทย์ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ icecream,

                       การใช้นิ้วสอดใส่เข้าสู่ช่องคลอด หากไม่ใช้สารหล่อลื่น ก็อาจทำให้เยื่อบุช่องคลอดเกิดการบาดเจ็บและมีเลือดออกได้ โดยเฉพาะหากเล็บยาวด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม เลือดที่ออก ถือว่าไม่ได้อันตรายอะไร มักจะหยุดไหลได้เองภายใน 2-3 วัน ดังนั้น หากมีแค่อาการเลือดออกเล็กน้อย แล้วหยุดไหลได้เอง ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการใช้นิ้วอีก ควรตัดเล็บให้สั้น ใช้เจลหล่อลื่นช่วย (หากมีน้ำหล่อลื่นน้อย) และไม่ทำรุนแรงไปค่ะ 

                      อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องน้อยตามมา หรือมีตกขาวที่ผิดปกติตามมา หรือมีเลือดออกผิดปกติมาเรื่อยๆ โดยที่แม้จะไม่ได้ใช้นิ้วก็ตาม อาจเกิดจากการติดเชื้อในช่องคลอด หรือมีมดลูกอักเสบ ซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากการใช้นิ้วได้ หรืออาจเกิดจากการมีโรคอื่นๆ ของมดลูกก็ได้ ดังนั้น หากมีอาการเหล่านี้ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                      ส่วนอาการปวดเอวร้าวไปหลัง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ จากการเกร็งตัวขณะมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ หากปวดไม่มาก และหายไปได้เอง ก็ไม่ได้อันตรายอะไรค่ะ แต่หากมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น อาจเกิดจากการมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ ซึ่งหากมีอาการปัสสาวะที่ผิดปกติด้วย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ