ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 10 ม.ค.ต่อมาวันที่ 25 ม.ค. มีเลือดออกมาทางช่องคลอด

 • ดิฉันมาประจำเดือนวันที่ 10 ม.ค. และมาประมาณ 4 วัน ต่อมาวันที่ 25 ม.ค. มีเลือดออกมาทางช่องคลอด แต่ไม่เยอะเหมือนประจำเดือน ดิฉันจึงอยากทราบว่าดิฉันเป็นอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  หญิงนิว อะ กิวกิ้ว

  อาการเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดไปจากประจำเดือนปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  • ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ (ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน) พบได้ในภาวะ การใช้ยาคุมกำเนิดที่ไม่ถูกวิธี การรับประทานยาหรืออาหารบางชนิดที่อาจมีฮอร์โมนเพศหญิงผสมอยู่ ความผิดปกติของการตกไข่ (ovarian dysfunction) ที่เกิดได้จากภาวะเครียด

  • การทำงานของไทรอยด์มากหรือน้อยกว่าปกติ

   • มีการติดเชื้ออักเสบของอวัยวะสืบพันธ์ ได้แก่ ภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน ซึ่งอาจเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้

   • มีก้อนเนื้องอกธรรมดา ติ่งเนื้อ หรือเนื้อร้ายในมดลูกหรือปากมดลูก

   • ภาวะแท้ง หรือการตั้งครรภ์ผิดปกติ

    หากว่ายังมีอาการอยู่ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด โดยแพทย์จะถามอาการ ระยะเวลาที่เป็น และอาจตรวจภายในร่วมด้วย และหากว่ามีอาการหน้ามืดเป็นลมจากเลือดออกมาก ควรต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะ