ถามแพทย์

 • น้ำมูก เสมหะมีเลือดปน ปัสสาวะและอุจจาระปนเลือด ไม่มีไข้ เป็นอาการอะไร

 • เพื่อนหนูไม่สบายค่ะ มีเลือดออกมากับน้ำหมูกเสมหะ เสลด ไอออกมาเป็นเลือด ปัสสวะและถ่ายเป็นเลือด ไม่ได้มีไข้สูง เพื่อนหนูเป็นอะไรคะหมอ ควรทำอย่างไร
  กุลธิดา อีฟเฟ่  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ กุลธิดา อีฟเฟ่

  การมีเลือดออกผิดปกติหลายๆตำแหน่งในร่างกายดังกล่าวมานั้นอาจจะเกิดจากโรคเลือดบางชนิดเช่นการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ จากการมีเกล็ดเลือดต่ำ หรือการทำงานของเกล็ดเลือดที่ไม่ปกติ ซึ่งอาจจะเป็นผลจากยาที่ใช้เป็นต้น การมีแผลตามร่างกายบริเวณดังกล่าว หรือการติดเชื้อก็อาจจะเป็นได้อยู่ แต่ไม่ควรมีเลือดออกพร้อมๆกันหลายบริเวณดังกล่าวมา

  แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม หากเลือดออกมามาก จนซีด เพลีย มีอาการวูบร่วมด้วย ควรจะรีบไป

  เบื้องต้นไม่พยายามขับเสมหะหรือไอแรงๆ รับประทานยาแก้ไอ ดื่มน้ำมากๆได้