ถามแพทย์

  • เลือดออกจากช่องคลอดแต่ไม่ใช่ประจำเดือน

  •  pukchanut
    สมาชิก

    สวัสดีค่ะ ขออนุญาตสอบถามคุณหมอค่ะ ประจำเดือนรอบล่าสุดได้หมดเมื่อวันที่ 15 และวันที่19ได้เพศสัมพันธ์ป้องกันโดยใส่ถุงยางแต่เกิดการหลั่งในถุงยาง จึงความกังวัลเล็กน้อยและได้รับประทานยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2 ชั่วโมง และต่อมาวันที่ 26 ได้มีเลือดคล้ายประจำเดือนไหลออกมา จึงอยากสอบถามว่านี่เป็นผลข้างเคียงจากยาคุมหรืออาการจากสาเหตุอื่นคะ