ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคมแล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 12 พฤษภาคม พอวันที่ 21 พฤษภาคม มีเลือดออกกระปิดกระปอยทางช่องคลอด เกิดจากอะไร

 •  Tttt556
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคมแล้วมามีอะไรกับแฟนวันที่ 12 พฤษภาคมและประมาณวันที่ 21 พฤษภาคมก็มีเลือดดำน้ำตาลออกมาเล็กน้อยจนถึงปัจจุบันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
  Tttt556  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tttt556

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ไม่ควรพยายามทำการนับวันตกไข่เพื่อคุมกำเนิด เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูง 

  การมีเลือดดำน้ำตาลออกมาเล็กน้อยดังกล่าวมา อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก็ได้ค่ะ คืออาจเป็นเลือดจากการฉีกขาดของเยื่อบุอวัยวะเพศ เลือดจากการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกในช่องคลอดหรือปากมดลูก หรือถ้าเป็นเลือดที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์เช่นการแท้ง การท้องนอกมดลูก อาจจะออกมาค่อนข้างมาก ปวดท้องน้อยร่วมด้วยได้

  ถ้าไม่แน่ใจการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากเลือดยังออกมาต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป