ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมากระปริบกระปอย มาแค่วันเดียว อยากรู้ว่าเกิดจากอะไร จะท้องไหม

 •  Marty Phetch
  สมาชิก

  มีอะไรกับแฟนแล้วรอให้เมนแฟนมาแต่ซึ่งก็มาจริงๆ มาแบบกระปริกระปอยในรอบเดือนแล้วมาแค่วันเดียว อีก6วันไม่มา อยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะท้องไหมครับคุณหมอ

  สวัสดีครับ 

  สำหรับประจำเดือนปกติ จะมาทุก 21-35 วัน และมีเลือดประจำเดือน 2-5 วัน

  ตามปกติหลังจากมีประจำเดือนวันแรก เยื่อบุมดลูกจมีการลอกตัว รังไข่เริ่มการสร้างไข่ และสร้างฮอร์โมน Estrogen เพื่อสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกทดแทน หลังจากประจำเดือนวันแรก 14 วัน เยื่อบุมดลูกจะมีความหนามากขึ้น รังไข่จะมีการตกไข่ออกมา หลังจากนั้นรังไข่จะสร้างฮอร์โมน Progestin เพื่อคงสภาพเยื่อบุมดลูกให้เหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อน หากไม่มีการปฏิสนธิของไข่ ไข่จะสลายตัวใน 1-2 วัน หลังจากนั้น 14 วัน รังไข่จะสร้าง Progestin ลดลงทำให้เยื่อบุมดลูกมีการลอกตัว กลายเป็นประจำเดือนปกติ

  ในกรณีประจำเดือนมีความผิดปกติ อาจมีความผิดปกติของสมดุลฮอร์โมน หรือมีภาวะการตั้งครรภ์

  หากสงสัยภาวะการตั้งครรภ์ หมอแนะนำให้ซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะมาทดสอบด้วยตนเองก่อน หากไม่พบการตั้งครรภ์ แนะนำให้มารับการตรวจร่างกาย ตรวจภายใน เพื่อหาสาเหตุของอาการดังกล่าว และทำการรักษาอย่างเหมาะสมครับ