ถามแพทย์

 • มีเลือดออกตามหลังการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เกิดจากอะไร ใช่เลือดล้างหน้าเด็กไหม

 •  Fak34350
  สมาชิก
  อยากทราบว่าแฟนมี ประจำเดือดวันที่ 13 กพ แล้วเรามี พสพกันวันที่ 21 กพ กับ 27 กพ แล้ววันที่ 3มีนา มีแฟนมีเลือดออกมาเล็กน้อย แล้ววันต่อมาก็ไม่มี ครั้งเเลกที่มีเลือดออกมานึกว่าเลือดเมนส์ เลยอยากทราบว่าใช่เลือดล้างหน้าเด็กไหมครับ มีการป้องกันทุกครั้งที่มี พสพ ครับ ตอนนี้แฟนเครียดมาก
  Fak34350  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Fak34350

  การมีเลือดออกตามหลังการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ดังกล่าวมา อาจจะเกิดมาจาก สาเหตุที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก็ได้เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์(แท้งหรือท้องนอกมดลูก) เลือดตามหลังการปฏิสนธิ การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ การฉีกขาดของอวัยวะเพศภายนอก

  โดยเลือดล้างหน้าเด็กหรือเลือดที่ออกตามหลังการปฏิสนธิ จะเกิดหลังการปฏิสนธิประมาณ 2 สัปดาห์ ออกมากระปริดกระปรอย ไม่ได้ออกในหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ไม่ได้ใช้ยืนยันการตั้งครรภ์

  ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนที่ควรมาตามรอบห่างจากครั้งก่อน 22-35 ไม่มาตามปกติ ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป