ถามแพทย์

  • เลือดล้างหน้าเด็ก เกิดขึ้นเมื่อไหร่

  • อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ หลังการปฏิสนธิกี่วันครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ หนุ่ม'มม น้อย'ยย,

                       เลือดล้างหน้าเด็กนั้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิสนธิไปแล้วประมาณ 6-12 วัน โดยจะมีปริมาณที่น้อยกว่าประจำเดือนมาก สีออกแดงจางๆ และจะออกเพียงแค่ 1-2 วัน 

                        อย่างไรก็ตาม เลือดล้างหน้าเด็กนั้น จะพบได้เพียงประมาณ 30% ของผู้ที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การไม่มีเลือดล้างหน้าเด็กออกมา จึงไม่ได้เป็นการบอกว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ