ถามแพทย์

 • เลือดล้างหน้าเด็กมีกี่วัน เดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มา

 •  เอ้ เอ้
  สมาชิก
  เลือกล้างหน้าเด็กกีวันคะแล้วเดือนนี้ปะจำเดือดไม่มาเลยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เอ้ เอ้,

                       เลือดล้างหน้าเด็กนั้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิสนธิไปแล้วประมาณ 6-12 วัน โดยจะมีปริมาณที่น้อยกว่าประจำเดือนมาก สีออกแดงจางๆ และจะออกเพียงแค่ 1-2 วัน  อย่างไรก็ตาม เลือดล้างหน้าเด็กนั้น จะพบได้เพียงประมาณ 30% ของผู้ที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นเท่านั้น 

                       ดังนั้น หากประจำเดือนไม่มา และไม่แน่ใจว่าเลือดที่ออกใช่เลือดล้างหน้าเด็กหรือไม่ ก็ให้ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะดูค่ะ หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ การที่ประจำเดือนไม่มาจึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น