ถามแพทย์

  • เลือดล้างหน้าเด็กกับประจำเดือนต่างกันอย่างไร

  •  Pheranut Pintasee
    สมาชิก
    เลือดล้างหน้าเด็กกับประจำเดือนต่างกันยังไงบ้างเหรอครับ

    คุณ Pheranut

    เลือดล้างหน้าเด็ก เป็นคำเรียกของคนทั่วไป  คือ อาการที่มีเลือดออกมาจากช่องคลอดแบบกระปริบกระปรอยแต่ไม่ใช่ประจำเดือน เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มตั้งครรภ์ ระยะ 10-14 วันหลังจากที่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิไปฝังตัวที่ผนังมดลูก จะมีเส้นเลือดออกมาไชผนัง ทำให้มีเลือดออกเล็กน้อย  ออกมาเป็นสีชมพูเรื่อๆ แค่ 1-2 วัน   เป็นเฉพาะผู้หญิงบางคน   ส่วน ปจด นั้น เป็นเลือดทีเกิดจากการสลายของผนังมดลูกเมื่อไม่มีไข่มาเกาะ  จะมีปริมาณมากกว่าสีแดงเข้มกว่า ออกอยู่นาน 1-5 วัน ออกเป็นวงรอบ ทุก 22-32  วันตามวงรอบการตกไข่ เป็นกับผู้หญิงทุกคนที่มีวัยเจริญพันธ์ุและมีมดลูกปกติ