ถามแพทย์

  • เลือดล้างหน้าเด็กกับประจำเดือนแตกต่างกันอย่างไร

  • สวัสดีครับคุณหมอผมอยากทราบว่าเลือดล้างหน้าเด็กกับประจำเดือนแตกต่างกันอย่างไรครับ แล้วถ้าตั้งครรถ์ประจำเดือนจะมาหรือป่าวครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ อานนท์ รุ่งวิไลศักดิ์ @ถ้าตั้งครรภ์จะไม่มีประจำเดือนมาค่ะ หากมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ ต้องระมัดระวังว่ามีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ เช่น การแท้ง การแท้งคุกคาม เป็นต้น @ส่วนเลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดจากการมีปฏิสนธิแล้วมีการฝังตัวของตัวอ่อน ซึ่งอาจทำให้มีเลือดชมพูจางๆออกมาเล็กน้อยได้ค่ะ @@สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ โดย copy link นี้นะคะ : https://www.pobpad.com/เลือดล้างหน้าเด็ก-สัญญา
    อานนท์ รุ่งวิไลศักดิ์  Loo3458
    สมาชิก
    แล้วถ้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนมากๆล่ะคะ ใช่เลือดล้างหน้าเด็กไหมคะ