ถามแพทย์

 • ลูกชายอายุขวบ เวลาอุจจาระไม่ยอมบอก อึเลอะกางเกงทุกวัน มีวิธีไหม

 • ลูกชายอายุขวบ เวลาอุจจาระไม่ยอมบอกสักที อึเลอะกางเกงทุกวัน พอจะมีวิธีให้น้องไม๊คะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ตัสนีม มะติมุ,

                        การฝึกขับถ่าย โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเมื่อเด็กอายุได้ 1.5 - 2 ขวบ หรืออาจเริ่มฝึกช้ากว่านี้ก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความพร้อมไม่เท่ากัน ควรเริ่มตอนที่ลูกมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะเรียนรู้และฟังคำสั่ง คำอธิบาย เข้าใจความหมายในสิ่งที่พ่อแม่สอนแล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ไม่ควรบังคับ ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ

                        ดังนั้น หากลูกเพิ่งอายุ 1 ขวบ และยังไม่สามารถบอกให้พ่อแม่ทราบได้ว่ามีอาการปวดอุจจาระ ก็อาจรอเวลาไปก่อนค่ะ

                        ในเบื้องต้น ให้สังเกตการแสดงออกของลูก เมื่อจะขับถ่าย เช่น การอยู่นิ่งๆ ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด อารมณ์ไม่ดี จับที่ผ้าอ้อมหรืออวัยวะเพศ เป็นต้น เมื่อมีการแสดงออกที่สงสัยว่าจะขับถ่ายให้ถามลูกว่า ฉี่ไหม หรือ อึไหม เพื่อให้ลูกรู้ว่าเป็นการปวดปัสสาวะ หรือ อุจจาระ แล้วจึงพาไปที่กระโถนหรือห้องน้ำ เมื่อถูกถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ว่าจะถ่ายรดผ้าอ้อม รดกางเกง หรือถ่ายลงในกระโถนก็ให้บอกลูกว่า นี่คือฉี่ หรือ นี่คืออึ แล้วพาไปเข้าห้องน้ำ ล้างทำความสะอาด และให้ทิ้งสิ่งขับ  ถ่ายลงในโถส้วมให้ลูกได้เห็น

                      หลังจากนั้น ก็ฝึกให้คุ้นเคยกับการนั่งกระโถน ให้ลูกลองนั่งกระโถนบ่อยๆ เพื่อให้คุ้นเคย ในช่วงเช้าทุกวันหลังตื่นนอนหรือหลังการทานอาหารและดื่มนม ให้พาลูกยั่งกระโถนชั่วครู่ เพื่อเป็นการฝึกให้รู้เวลาของการขับถ่ายอุจจาระ และหลังจากนั้น ให้นั่งทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อลองฝึการปัสสาวะ ทั้งนี้ ไม่ควรคาดหวังว่าในช่วงแรกลูกจะถ่ายออกทุกครั้งที่หัดนั่งกระโถน แต่ให้ชมเชยทุกครั้งเมื่อลูกนั่งที่กระโถน ถึงแม้ว่าลูกไม่ได้ถ่ายปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระก็ตาม และห้ามตำหนิหรือหงุดหงิดใส่ เมื่อลูกถ่ายรดกางเกงค่ะ

                    เมื่อทำการฝึกไปสักระยะแล้ว ถ้ารู้สึกว่าลูกยังไม่พร้อมให้หยุดการฝึกไปก่อน ให้ลูกกลับใช้ผ้าอ้อมและอาจเริ่มต้นฝึกอีกครั้งใน 2-3 สัปดาห์ต่อมาค่ะ