ถามแพทย์

 • สายตาสั้น 200 เอียง 100 ตาข้างเดียว ควรใส่เลนส์ค่าสายตาเท่าไหร่ให้พอดี

 •  Mibu Kyushiro
  สมาชิก
  สายตาสั้น 200 เอียง 100 ตาข้างเดียวนะครับ อยากทราบว่าควรใส่เลนส์ค่าสายตาให้พอดีครับ
  Mibu Kyushiro  Mibu Kyushiro
  สมาชิก
  ควรใส่เลนส์สายตาเท่าไรถึงจะเหมาะสมกับดวงตา

  สวัสดีค่ะ คุณ Mibu Kyushiro,

                       หากได้วัดค่าสายตาแล้ว พบมีสายตาสั้นและเอียง แต่เป็นเพียงข้างเดียว หากไม่ได้มีผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ได้ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดหัว ปวดตา เป็นต้น ก็อาจไม่จำเป็นต้องใส่แว่นสายตาก็ได้ แต่หากมีผลต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ รวมไปถึงการขับรถ ก็ต้องปรึกษานักทัศนมาตรหรือช่างแว่นในการตัดแว่นสายตา โดยอาจให้ทดลองใส่แว่นสายตาที่แก้ไขเรื่องสายตาสั้นก่อน หากใส่แล้ว ทำให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องใส่เลนส์ที่แก้ไขสายตาเอียงเพิ่ม แต่หากใส่แล้วยังไม่สามารถทำงานได้ ก็ต้องใส่เลนส์ที่แก้ไขสายตาเอียงเพิ่ม ทั้งนี้ ในแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เพราะลักษณะงานของแต่ละคนที่ทำนั้นไม่เหมือนกัน หากเป็นงานหยาบ ไม่ต้องใช้สายตามาก ก็ไม่จำเป็นต้องใส่แว่นก็ได้ แต่หากเป็นงานละเอียดที่ต้องใช้สายตามาก หรือเมื่อใช้สายตาแล้ว เกิดอาการปวดหัว ปวดตา ก็จำเป็นต้องใส่แเว่นค่ะ