ถามแพทย์

 • เรื่องเก็บน้ำนม

 •  Khanittha Phomthong
  สมาชิก
  นมที่ปั้มเก็บในตู้เย็น อยู่ได้นานสุดกี่วันค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  Khanittha Phomthong,

                  น้ำนมที่ถูกปั๊มออกจาคุณแม่แล้ว หากอยู่ในห้องที่อุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียส ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง

                  หากอยู่ในห้องที่อุณหภูมิน้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไว้ได้ 4-6 ชั่วโมง

                  หากเก็บไว้ในกระติกน้ำแข็ง (ที่อุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไว้ได้ 24 ชั่วโมง

                  หากเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ที่อุณหภูมิประมาณ 0-4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 2-3 วัน แต่หากตู้เย็นมีอุณหภมูิสูงกว่านี้ อายุการเก็บก็จะสั้นลง

                  หากเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นแบบประตูเดียว สามารถเก็บได้ 2 สัปดาห์ แต่หากเป็นตู้เย็นแบบประตูแยก ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า -4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ประมาณ 3 เดือน