ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ เจ็บหัวนม จะท้องไหม

 • สวัสดีค่ะคือหนูอย่กถามว่า ประจำเดือนหนูมาทุกแล้วอยู่ๆประจำเดือนหนูไม่มา 1 เดือน ทั้งๆทีไม่ได้มีเพษสัมพันธ์แล้ว มีอาการเจ็บหัวนม จะท้องไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ ดาว'เปื้อน 'ดิน,

                        หากที่ผ่านมา ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การที่ประจำเดือนไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น

                        - มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                        - มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น เป็นไข้หวัด

                         สำหรับอาการเจ็บหัวนม อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ หรือเกิดจากการแปรปรวนของฮอร์โมน การมีความเครียด วิตกกังวล เป็นต้น  แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ

                        แต่หากในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้านั้น ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ควรต้องตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ