ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องยื่นใบเบิกค่ารักษา ว่ามีใบรับรองแพทย์ จะขอยื่นเบิกประกันสังคมอย่างไร

 • คือหมอให้ใบแสดงความเห็นแพทย์มา แล้วฉันได้นำไปยื่น ประกันสังคมเพื่อเบิกค่ารักษา แต่ทางประกันสังคมบอกเบิกไม่ได้เพราะไม่ใช้ใบรับรองแพทย์ แล้วพอฉันไป รพ.ที่แม่รักษาตัวทาง รพ.บอกว่า ก้อใบความเห็นแพทย์นีและคือใบรับรองแพทย์ ยื่นเบิกได้แล้วเขาให้ใบผลการรักษามียื่นอีกใบ แล้วจะเบิกได้ไหมคะ
  ชนิตา ศิริสุข  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชนิตา ศิริสุข

  ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษานั้น ควรจะติดต่อที่แผนกประกันสังคมของรพ.นั้นๆโดยตรงและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพราะในแต่ละรพ. และแต่ละแผนกมีกฎต่างๆกันไป

  หากต้องการใช้ใบรับรองแพทย์ให้แพทย์ยืนยันสิ่งใด สามารถแจ้งแพทย์ที่ดูแลได้โดยตรง การเบิกดังที่กล่าวมา อาจจะมีการเบิกซ้ำซ้อน อาจสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกครั้ง ว่าตอนนี้มีใบรับรองแพทย์แล้ว ควรนำไปเบิกที่ใดต่อไป ซึ่งหากมีสิทธิ์การรักษาและทำเอกสารอย่างถูกต้อง ไม่น่ามีปัญหาในการเบิกค่าใช้จ่ายค่ะ