ถามแพทย์

 • เรื่องมโน

 •  Kipoy
  สมาชิก
  คือผมเพ้อฝันเรื่องจินตนาการมาตั้งแต่เด็กแล้วอะครับแล้วมันติดมาตลอดมีวิธีเลิกไหมครับขอบคุณครับ
  Kipoy  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณKipoy

  อาการชอบเพ้อฝัน จินตนาการอะไรขึ้นมาเองนั้น สามารถเกิดได้กับทุกคน ยิ่งในช่วงวัยเด็กที่อาจมีความคิดจินตนาการต่างๆได้ จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอาการที่มีอันตรายอะไรแต่อย่างใดค่ะ

  แต่อาการนี้อาจจะเข้าข่ายกลุ่มโรคทางจิตเวชต่างๆเช่น โรคจิตเภท ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า หรือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงเมื่อ เป็นความคิดที่มีอันตราย เช่นได้ยินเสียงสั่งให้ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นความคิดถึงพฤติกรรมที่รุนแรงต่างๆ ความคิดอยากฆ่าตัวตาย อยากทำผิดกฎหมาย เป็นต้น

  แนะนำสังเกตอาการและลักษณะความคิดของตนเอง ถ้าเข้าข่ายเป็นความคิดผิดปกติในกลุ่มต่างๆดังกล่าวไป ควรรีบไปพบแพทย์