ถามแพทย์

 • หมอบอกว่าเป็นมดลูกโต มียารักษาไหม

 •  Mali1
  สมาชิก
  หมอค่ะไปตรวจมดลูกมาหมอบอกว่าเปนมดลูกโตมียารักษามดลูกโตไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mali1,

                     ขนาดของมดลูกที่ปกติ คือ ประมาณ  7-8 เซนติเมตร x 4-5 เซนติเมตร x 3-4 เซนติเมตร 

                     หากมดลูกที่มีขนาดโตกว่าขนาดดังกล่าว อาจเกิด

                     - การตั้งครรภ์

                     - มีเนื้องอกที่มดลูก

                     - มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

                     - เป็นมะเร็งในมดลูก เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบ เป็นต้น

                     การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงที่เป็นค่ะ หากเป็นเนื้องอกมดลูกหรือมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่ไม่มีอาการอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องรักษา เพียงแค่ติดตามตรวจเป็นระยะก็พอ หากมีอาการ แต่ไม่รุนแรง ก็มักจะเริ่มให้การรักษาโดยการฉีดยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน แต่หากมีขนาดใหญ่มาก หรือมีอาการรุนแรงก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัดค่ะ