ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนตั้งแต่ 2 ก.ค. จนตอนนี้ยังไม่หาย มีอาการปวดท้องร่วมด้วย เป็นอะไร

 • คือหนูเป็นประจำเดือนตั้ง2 ก.ค. จนตอนนี้ยังไม่หาย มีอาการปวดท้องร่วมด้วย รู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่ในท้อง สีประจำเดือนสีดำ น้ำตาล. กลัวจะเป็นอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ อาทิตยา เพ็งสว่าง, 

                     การมีเลือดออกจากช่องคลอดตั้งแต่ 2 ก.ค. จนถึงตอนนี้ ถือว่าเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จาก

                    1. หากมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น ซึ่งมักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                     2. มีมดลูกอักเสบติดเชื้อ ซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                     3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) แต่มักมีอาการประจำเดือนผิดปกติมาก่อน คือนานหลายเดือนจึงจะมีประจำเดือนมา 

                     4. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                     6. การใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

                     หากมีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ แต่หากไม่มีเพศสัมพันธ์ แนะนำว่าควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ ไม่ควรปล่อยให้มีเลือดออกนานดังกล่าว แม้จะมีปริมาณน้อย แต่หากออกนาน ก็ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้