ถามแพทย์

 • เรื่องตาบอดสีครับ

 •  deedee
  สมาชิก
  คือสามารถเเยกสีได้ครับมองออกว่าเป็นสีอะไร เเต่เวลาอ่านเเผ่นป้ายตอบผิดตอบถูกบ้าง(ส่วนมากจะผิด)อยากรู้ว่าระดับความบอดสีว่ามากน้อยเพียงใดครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ deedee,

                    การมองเห็นสีของควรเราจะอาศัยเซลล์รูปกรวย 3 ชนิดในการจำแนกสี ทั้งนี้หากมีอาการตาบอดสีที่เป็นมาแต่กำเนิด จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

                    1. กลุ่มที่เห็นสีเดียว เกิดจากการที่ไม่มีเซลล์รูปกรวยเลย โดยจะเห็นเพียงภาพขาวดำ สายตามักมัวมากจนมองไม่เห็นสี ตาสู้แสงไม่ได้ พบได้น้อยมาก

                     2. กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยเพียง 2 ชนิด โดยเมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีแดง เรียกว่า ตาบอดสีแดง เมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีเขียว เรียกว่า ตาบอดสีเขียว เมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงิน เรียกว่า ตาบอดสีน้ำเงิน ซึ่งตาบอดสีน้ำเงินนี้พบได้น้อยมาก

                      3. กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด แต่มีอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นกลุ่มตาบอดสีที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีแดงน้อยกว่าปกติ เรียกว่า พร่องสีแดง  เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีเขียวน้อยกว่าปกติ เรียกว่า พร่องสีเขียว เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงินน้อยกว่าปกติ เรียกว่าพร่องสีน้ำเงิน (ซึ่งพบได้น้อยอย่างยิ่ง)

                      ดังนั้น หากคุณ deedee ยังคงแยกสีออกได้ แต่เมื่อตรวจคัดกรองด้วยแผ่นภาพทดสอบตาบอดสีแล้วมีการตอบผิดบางส่วน อาจต้องตรวจด้วยขั้นตอนต่อไป คือการทำ Color matching โดยใช้เครื่อง Anomaloscope และการทดสอบ Farnsworth Munsell ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้แยกผู้ที่มีการเห็นสีปกติ และผู้ที่พร่องสีน้อยๆ ออกจากผู้ที่ตาบอดสีขนาดปานกลางถึงรุนแรงได้ค่ะ