ถามแพทย์

 • ตาบอดสีที่มาเป็นทีหลัง จะหายไหม จะถ่ายทอดให้ลูกหรือเปล่า

 •  NYTHEKEN
  สมาชิก
  สอบถามเรื่องตาบอดสีที่เป็นภายหลังลูกจะเป็นตาบอดสีมั้ย(ที่เป็นภายหลังสามารถเป็นถาวรมั้ยครับ
  NYTHEKEN  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ NYTHEKEN

  โรคตาบอดสีเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง สาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิดตาบอดสีขึ้นมาภายหลังเช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น โรคเกี่ยวกับด้านดวงตาหรือการบาดเจ็บบริเวณจอตา เช่น โรคต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก หรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา ผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด  หรือการได้รับสารเคมีบางชนิดเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น

  ส่วนมากแล้ว หากมีการทำลายจอประสาทเรื่องการรับสีไปแล้ว มักเป็นถาวร ไม่ค่อยกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่หากเป็นสาเหตุที่มาเป็นภายหลังดังกล่าวไป ก็คือไม่ใช่พันธุกรรม มีโอกาสน้อยมากที่จะถ่ายทอดไปให้บุตรค่ะ