ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนกระตุ้นล่าสุดไปเมื่อ 14 พ.ค. และ 29 ก.ค. แล้ววันที่ 13 ส.ค.โดนแมวกัด ต้องฉีดอีกไหม

  •  Art Satha
    สมาชิก
    ได้ฉีดกระตุ้นล่าสุด 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 63 และเมื่อ 29 กรกฎาคม 63 แล้ววันที่ 13 สิงหาคม โดนแมวกัด จะต้องฉีดอีกไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Art Satha,

                          หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นไปเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 และ 29 ก.ค.63 เมื่อโดนสุนัขกัดอีกในวันที่ 13 ส.ค.63 ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก เพราะวัคซีนที่เพิ่งฉีดไป ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้อยู่ค่ะ