ถามแพทย์

  • เริ่มทานยาคุมแผงที่ 6 ช้าไป 2 ชั่วโมง มีโอกาสตั้งครรภ์มากไหม ใส่ถุงยางตลอด

  •  Kumalilak
    สมาชิก
    ทานยาคุมมาเข้าแผงที่ 6 แล้วค่ะ แต่ตอนเริ่มแผงที่ 6 เม็ดแรกทานช้าไป 2 ชม.อยากทราบว่ามีผลอะไรไหมคะ คือเพิ่งมากังวลน่ะค่ะ แต่หลังจากนั้นก็ทานยาคุมตรงเวลาตามปกติ (มีคลาดเคลื่อนบ้างไม่เกิน 10 นาที) มีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงตลอดค่ะหลังจากนั้น (ทุกครั้งก็จะมีสอดใส่สดก่อนจะใส่ถุงประมาณ 1-2 นาทีค่ะ) อยากทราบว่าจะมีโอกาสไข่ตกหรือตั้งครรภ์มากไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kumalilak,

                         การทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งเป็นชนิดที่มีอยู่เป็นส่วนใหญ่นั้น การทานในเวลาที่ต่างกัน 2-3 ชั่วโมง ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลงไปแต่อย่างใดค่ะ ดังนั้น แม้จะเป็นการเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ การทานยาช้าไป 2 ชั่วโมง จึงไม่ได้ทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์มีมากขึ้นค่ะ โดยหากที่ผ่านมา ไม่ได้มีการลืมทานยาคุม ไม่มีอาเจียนหลังทานยา ไม่มีท้องเสีย ไม่ได้ทานยาชนิดอื่นร่วมด้วย ยาคุมก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% และหากมีการใส่ถุงยางอนามัยร่วมดว้ย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะยิ่งแทบไม่มีค่ะ