ถามแพทย์

 • เป็นตุ่มๆที่อวัยวะเพศ แต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากอะไร ไม่เจ็บปวด เคยเป็นเริมที่ปาก

 •  Phraewa
  สมาชิก
  เป็นตุ่มๆที่อวัยวะเพศค่ะ แต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ส่วนตัวเคยเป็นเริมที่ปากค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phraewa,

                        ตุ่มที่อวัยวะเพศหญิง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

                        1. เริมที่อวัยวะเพศ หากเป็นครั้งแรก จะเกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ แต่หากเคยเป็นมาแล้ว ก็จะไม่ได้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ แต่จะเกิดอาการเมื่อร่างกายอ่อนแอ โดยจะเริ่มเป็นตุ่มน้ำขึ้นมาก่อน และมีอาการแสบร้อนหรือเจ็บปวดร่วม ต่อมาตุ่มน้ำจะแตกและกลายเป็นแผล มีน้ำเหลืองซึม ทั้งนี้ หากเคยเป็นเริมที่ริมฝีปาก จะไม่ได้ทำให้เกิดเริมที่อวัยวะเพศค่ะ และหากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ก็ไม่น่าเป็นเริมค่ะ

                       2.  เป็นซีสต์หรือเนื้องอกชนิดต่างๆ บริเวณอวัยวะเพศภายนอก หรือของช่องคลอดก็ได้

                       3. เป็นต่อมไขมัน (fordyce spot) จะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ สีขาวหรือสีขาวเหลือง พบได้ตั้งแต่บริเวณแคมเล็ก ปากช่องคลอดและในช่องคลอด ไม่จัดเป็นโรคและไม่ทำให้เกิดอาการใดๆ

                       สำหรับผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อน หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก เป็นต้น

                       หากตุ่มไม่หายไป หรือโตขึ้น หรือเพิ่มจำนวนมากขึ้น แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ ในเบื้องต้น ไม่ควรไปแกะ เกาตุ่มดังกล่าวค่ะ