ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนในเวลาใกล้เคียงกัน ตรวจครรภ์วันที่ 21 ส.ค. พบอายุครรภ์ 5 สัปดาห์ ท้องกับใคร

 •  Jariya Keawnel
  สมาชิก
  ประจำเดือนวันแรกของครั้งสุดท้ายวันที่ 27 มิ.ย มีอะไรกับผู้ชาย2คนในวันใกล้เคียงกันคนแรกวันที่9คนที่2วันที่10 และมีอะไรกับคนที่2ตลอดจนมาถึงวันที่4ส.ค หลังจากวันที่4ก็มีอะไรกับคนที่1เหมือนเดิม แต่วันที่1 ส.ค ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจไม่พบว่าท้อง แต่พอวันที่16ส.ค ตรวจอีกทีรู้ว่าท้องไปแล้ว จึงไปอัลตราซาวด์วันที่21 ส.ค อายุครรภ์ 5 สัปดาห์ แบบนี้ คนใหนคือพ่อของลูก วันใหนที่เราท้องกันแน่

  สวัสดีค่ะ คุณ Jariya Keawnel,

                       หากได้ตรวจอัลตราซาวด์เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 และคำนวณอายุเด็กในครรภ์จากการอัลตราซาวด์ได้ที่ 5 สัปดาห์ ดังนั้น เมื่อนับย้อนกลับไป วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายคือ 17 ก.ค. 61 ดังนั้น วันที่น่าจะเกิดการปฏิสนธิและมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น คือช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 1 ส.ค. ค่ะ 

                      ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 และ 10 ก.ค. ไม่น่าใช่ช่วงวันที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ แต่การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือน ก.ค. และต้น ส.ค. น่าจะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาค่ะ

                      แต่เนื่องจาก ได้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ 2 มาตลอดจนถึงวันที่ 4 ส.ค. และมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ 1 ในวันที่ 4 ส.ค. ซึ่งถือว่ามีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น จึงไม่สามารถตอบได้แน่นอนว่าเกิดการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์กับคนใดค่ะ

                       หากต้องการทราบว่าเป็นลูกของใคร อาจต้องทำการตรวจพิสูจน์หาสารพันธุกรรม หรือ DNA ค่ะ