ถามแพทย์

 • ผ่านการกรีดหนอง และยัดผ้าก๊อซ หากมีการเย็บปิดปากแผล ผ้าก๊อซสามารถยื่นออกมาได้ไหม

 •  Duangruethai Dokketsri
  สมาชิก
  แล้วผ้าก๊อตที่เย็บเปิดปากเเผลสามารถโผล่ออกมาได้ไหมคะ!!

  สวัสดีค่ะ คุณ Duangruethai Dokketsri,

                      การเย็บแผลเพื่อปิดบาดแผลที่แยก เช่น บาดแผลฉีกขาดจากอุบัติเหตุต่างๆ บาดแผลจากการผ่าตัด เป็นต้น จะไม่มีการยัดผ้าก๊อซหรือสิ่งใดไว้ในบาดแผลค่ะ ดังนั้น หากเป็นบาดแผลที่เย็บจริง แล้วมีผ้าก๊อซยื่นออกมาจริง แนะนำควรกลับไปให้แพทย์ตรวจสอบบาดแผลอีกครั้งค่ะ

                      แต่หากเป็นกรณีบาดแผลอื่นๆ เช่น การเย็บบาดแผลเพื่อใส่สายระบายน้ำจากช่องปอด ช่องท้อง เป็นต้น ก็จะมีส่วนของสายระบายโผล่พ้นออกมาจากบาดแผล หรือมีชิ้นส่วนต่างๆ ยื่นออกมาได้ค่ะ หรือหากเป็นบาดแผลที่เกิดจากการโดนสัตว์กัด แพทย์อาจใส่ผ้าก๊อซเพื่อซับหนอง และเย็บบาดแผลภายนอกไว้หลวมๆ ได้ค่ะ