ถามแพทย์

 • เรอบ่อย ปวดท้องน้อยไม่ทราบว่าเป็นอันตรายไหม

 •  Amanah Ohni
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ. ช่วงนี้มีอาการเรอบ่อยโดยเฉพาะกลางคืน. ปวดท้องน้อยเปนบ้างครั้ง. แล้วกลางคืนจะมีอาการมึนหัวบ่อย. อาการแบบนี้เปนอะไร. อันตรายไหม.

   สวัสดีคะคุณ Amanah Ohni

  ก่อนอื่นช่วงนี้ได้รับประทานอาหารมื้อดึกไหมค่ะ และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับประทานอาหารหรืไม่การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาขับลม หรือ ยาแก้ปวดแก้อักเสบอย่างแรงไหมค่ะ 

  เพราะถ้ามีประวัติข้างต้น หมอคงคิดถึงเรื่องของ กรดไหล้ย้อน แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะ ซึ่งนอกจากเรอแล้ว อาจจะมีเรื่องของอาการปวดท้อง และปวดศีรษะได้ค่ะ

  แต่ถ้ามีประวัติอื่นๆ เช่น เรื่องของโรคประจำตัวอย่างอื่น คงต้องดูว่ามีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคหรือไม่ค่ะ 

  แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องของอาหารมักจะมาเป็นอันดับต้นๆ ค่ะ เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไป มันเกินไป หรือ อาหารที่เป็นของหมักดอง ผลไม้บางชนิด เช่น สัปรส ส้ม มะนาว ซึ่งอาจจะต้องอดก่อนในช่วงนี้ค่ะ

  แนะนำไม่ให้รับประทานอาหารรอบดึก และอาจจะต้องให้รับประทานยาลดกรดก่อนค่ะ ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำพบแพทย์ค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Amanah Ohni

  ก่อนอื่นช่วงนี้ได้รับประทานอาหารมื้อดึกไหมค่ะ และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับประทานอาหารหรืไม่การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาขับลม หรือ ยาแก้ปวดแก้อักเสบอย่างแรงไหมค่ะ 

  เพราะถ้ามีประวัติข้างต้น หมอคงคิดถึงเรื่องของ กรดไหล้ย้อน แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะ ซึ่งนอกจากเรอแล้ว อาจจะมีเรื่องของอาการปวดท้อง และปวดศีรษะได้ค่ะ

  แต่ถ้ามีประวัติอื่นๆ เช่น เรื่องของโรคประจำตัวอย่างอื่น คงต้องดูว่ามีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคหรือไม่ค่ะ 

  แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องของอาหารมักจะมาเป็นอันดับต้นๆ ค่ะ เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไป มันเกินไป หรือ อาหารที่เป็นของหมักดอง ผลไม้บางชนิด เช่น สัปรส ส้ม มะนาว ซึ่งอาจจะต้องอดก่อนในช่วงนี้ค่ะ

  แนะนำไม่ให้รับประทานอาหารรอบดึก และอาจจะต้องให้รับประทานยาลดกรดก่อนค่ะ ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำพบแพทย์ค่ะ

  Amanah Ohni  goodlife
  สมาชิก

  อาจจะเป็นกรดไหลย้อนนะ ตอนที่เราเป็นกรดไหลย้อนก็อาการคล้ายๆกัน ก็ไม่ดื่มชากาแฟาน้ำอัดลม ของเผ็ดอะไรแบบนี้ แล้วก็เอาอัลไอคอนมากิน ที่เรอ ปวดท้องก็ลดลงนะ