ถามแพทย์

 • เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สามารถกินยาคุมกำเนิดรักษาได้ไหม

 •  man374600
  สมาชิก
  ผู้หญิงที่มีอาการแบบนี้สามารถกินยาคุมกำเนิดได้ด้วยหรอค่ะ มันจะมีผลกระทบและผลเสียที่เสี่ยงต่อร่างกายหรือป่าวค่ะ เพราะเคยไปหาหมอมาเขาบอกมาแค่3วิธีคือ 1.กินยา 2.ฮอร์โมนบำบัด 3.ผ่าตัด (วิธีที่กินยาคุมกำเนิดมันช่วยได้และได้ผลจริงหรือป่าวค่ะหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ man374600,

                     เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ คือภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูก ไปเจริญภายนอกผนังมดลูก เช่น ไปเจริญที่ชั้นกล้ามเนื้อมดลูก  เนื้อเยื่อที่ยึดมดลูก หรือเนื้อเยื่อรอบๆ มดลูก ที่รังไข่ ในอุ้งเชิงกราน รวมถึงอาจไปที่กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ตรวง ช่องคลอด เป็นต้น 

                      สำหรับอาการก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเยื่อบุที่ไปเจริญภายนอกผนังมดลูก  ในบางรายอาจไม่มีอาการอะไรก็ได้ ส่วนรายที่มีอาการก็จะมีระดับความรุนแรงต่างกัน ได้แก่ ปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือน ปวดท้องน้อยในช่วงก่อนการมีประจำเดือนมา เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกผิดปกติ มีบุตรยาก เป็นต้น

                       ส่วนการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค โดยจะเป็นไปตามลำดับ ดังนี้

                        - การใช้ยาแก้ปวด บรรเทาตามอาการปวดที่เกิดขึ้น เช่น ไอบูโพรเฟน พอนสแตน เป็นต้น

                        - การใช้ยาฮอร์โมนรักษา เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น หรืออาจใช้ยาดานาซอล (Danazol) ซึ่งเป็นยากลุ่มฮอร์โมนแอนโดรเจนที่ช่วยยับยั้งเยื่อบุโพรงมดลูกไม่ให้เจริญผิดที่ด้วยการป้องกันการหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นการตกไข่และทำให้ประจำเดือนไม่มา 

                        - การผ่าตัด

                        ดังนั้น การรักษาในแต่ละคน ก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ และจะเลือกการรักษาเป็นไปตามลำดับดังกล่าวค่ะ ส่วนการตอบสนองต่อการรักษาในแต่ละคนก็อาจไม่เหมือนกันค่ะ