ถามแพทย์

 • เม็ดเลือดขาว eosinophils สูง มีแนวโน้มเป็นโรคอะไรหรือไม่ วิธีการรักษาตัวเองควรทำอย่างไร

 •  Jaaeh
  สมาชิก
  เม็ดเลือดขาว eosinophils สุง (11.4) มีแนวโน้มเป็นโรคอะไรหรือไม่(คุณน้าอายุ 67 ปี) และจะใีวิธีการดูแลตนเองให้ค่ส eosinophils ลดลงอยู่ในระดับปดติได้อย่างไร ตรวจครั้งแรกเดือนธค. 62 ได้ 10.8 ครั้งล่าสุดวันที่ 22 กค 63 ได้ค่า 11.4
  Jaaeh  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณJaaeh

  เม็ดเลือดขาวชนิดที่ชื่อว่า eosinophils สูงมากผิดปกติดังกล่าวมานั้น สาเหตุที่พบได้บ่อยๆเช่น การติดเชื้อพยาธิ  การติดเชื้อรา มีภาวะภูมิแพ้ ภาวะต่อมหมวกไตผิดปกติ การได้รับสารพิษบางชนิด ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือเนื้องอกบางชนิด เป็นต้น

  โดยควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมดังกล่าวไป แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกาย ร่วมกับอาจตรวจอุจจาระหาว่ามีพยาธิซ่อนอยู่หรือไม่เพิ่มเติมด้วย  และควรรักษาตามสาเหตุเพื่อทำให้ค่าเม็ดเลือดขาวชนิดนี้กลับมาเป็นปกติค่ะ