ถามแพทย์

 • ตรวจพบว่าเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์มากกว่าเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล แบบนี้ผิดปกติไหม

 •  Pond Adisak
  สมาชิก
  มีเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์มากกว่านิวโตรฟิลค่ารวมได้3700 ลิมโฟไซต์61เปอร์เซ็นต์ แต่นิวโตรฟิลได้แค่31เปอร์เซนต์ ก่อนหน้านั้นได้กินยาฆ่าเชื้อแล้วไปตรวจเลือด ผิดปกติไหมครับ
  Pond Adisak  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pond Adisak

  ในที่นี้หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวในเลือด ตรวจพบว่าเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์มากกว่าเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล

  ในคนปกติส่วนใหญ่มักจะมีเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลที่เป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาก็คือเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ แต่ในบางคนหรือในบางภาวะก็อาจจะมีเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่มากกว่าได้ คือจะต้องดูปริมาณเม็ดเลือดขาวรวม และดูว่าไม่มีชนิดเม็ดเลือดขาวแปลกๆร่วมด้วย และในบางภาวะเช่นการติดเชื้อไวรัสก็อาจจะมีปริมาณของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่สูงขึ้นมาได้

  จากที่กล่าวมา แม้เปอร์เซ็นต์ลิมโฟไซต์จะสูงกว่าจริง แต่ถ้าค่าได้ 3700 ก็น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ การกินยาฆ่าเชื้อก่อนหน้านั้นไม่น่าจะมีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดขาวค่ะ